-->

مجسمه هایی که با انرژی باد تغییر شکل می دهند

یک هنرمند آمریکایی به نام “آنتونی هاو” مجسمه های متحرک مسحور کننده ای ساخته است که به کمک انرژی باد حرکت کرده و اشکال هندسی متحرک و خیره کننده ای را به وجود می آورد.

به گزارش کلیک، این مجسمه ها به کمک هنر سینتیک ساخته شده است و می توان آن ها را در مکان هایی که سرعت باد به ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت می رسد قرار داد. این سازه های به گونه ای ساخته شده که هر یک از قطعات آن به کمک انرژی باد حرکت کرده و اشکال بسیار جالبی را خلق می کند. جنس این مجسمه ها فلزی بوده و تا ده ها سال دوام می آورند. ساخت این گونه سازه های متحرک بسیار دشوار بوده و به همکاری صنعت و هنر نیازمند است.