-->

پوست کندن خودکار میوه ها در چند ثانیه

شرکت اسپانیایی Lifeenergy دستگاه جالبی را تولید کرده است که می تواند در عرض چند ثانیه پوست هر میوه ای را بگیرد.

به گزارش کلیک، با قرار دادن میوه های مختلف روی این دستگاه و روشن کردن آن، دستگاه شروع به کار کرده و با تیغه تیز خود به صورت خودکار پوست کل میوه را جدا می کند.