-->

این اسپری همه چیز را نشکن می کند!

یک شرکت آمریکایی ماده ای فوق العاده ابداع کرده است که با اسپری کردن آن روی سطوح و اجسام مختلف می توان مقاومت آن ها را به میزان چشمگیری افزایش داد.

به گزارش کلیک، این اسپری LINE X نام دارد و کاربرد اصلی آن در افزایش مقاومت قسمت های مختلف خودرو و ایمن سازی پناهگاه ها در برابر انفجار است. ولی علاوه بر این ها می توان از این محصول سحر آمیز در بخش های مختلفی بهره گرفت. در این فیلم می توانید آزمایش های جالب انجام شده با این اسپری روی مواد مختلف را مشاهده کنید.