-->

جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی با استفاده از شیر خوراکی

دانشمندان با استفاده از شیر خوراکی پوشش محافظت کننده ای را تولید کرده اند که می تواند صنعت بسته بندی را متحول کند.

به گزارش کلیک، این روکش که توسط محققان آمریکایی ابداع و تولید شده نسبت به مواد فعلی از قابلیت محافظتی بیشتری برخوردار است. این روکش جدید می تواند با قدرت بیشتری از نفوذ اکسیژن به درون مواد غذایی جلوگیری کند. تحقیقات نشان می دهد که کیفیت روکش جدید ساخته شده با استفاده از شیر تا حدود ۵۰۰ برابر بهتر از نمونه های پلاستیکی است.