-->

ربات نظامی که به سلاح های پیشرفته مجهز است

نیروهای نظامی آمریکا سرباز روباتیکی را تولید کرده اند که به سلاح های پیشرفته مجهز بوده و می تواند علاوه بر جنگیدن، به نیرو ها امداد رسانی کند.

به گزارش کلیک، نام این ربات جنگجو MAARS مارس است و حداکثر سرعت آن به ۱۱ کیلومتر بر ساعت می رسد. این ربات به مسلسل و نارنجک انداز مجهز است و در صورت حمل مسلسل به تنهایی، توانایی بارگیری ۴۰۰ گلوله را دارد. این ربات از توانایی مانور بالایی در میدان جنگ برخوردار بوده و می تواند از ۸ تا ۱۲ ساعت بجنگد یا به مجروحین امداد رسانی کند.