-->

مرز کشور ها را در تصاویر ماهواره ای ناسا ببینید

سازمان فضایی ناسا تصاویر ماهواره را منتشر کرده است که در آن ها می توان به راحتی مرز میان کشور ها را مشاهده کرد.

به گزارش کلیک، تفاوت میان اقتصاد، سیاست ها، آب و هوا، کشاورزی و… هر کشور باعث شده است تا این موارد خود را در عوارض جغرافیایی آن کشور نشان داده و با مشاهده تصاویر ماهواره ای بین دو کشور بتوان به آسانی مرز آن دو را تشخیص داد. در این فیلم می توانید تصاویر ناسا از مرز حقیقی تشکیل شده بین کشور ها را مشاهده نمایید.