-->

نمایشگر هولوگرافیک را ببینید

صفحه نمایش های هولوگرافیک به نمایشگر هایی گفته می شود که شفاف بوده و همانند شیشه می توان آن طرف آن را مشاهده کرد.

به گزارش کلیک، این صفحه نمایش ها با شیوه های مختلفی کار می کنند که رایج ترین آن ها تاباندن نور روی آن هاست. این نمایشگر ها برای نشان دادن اشیای مختلف بسیار جذاب است و هنگام تماشای اشیا در این نمایشگر ها، به نظر می رسد که آن ها واقعی و در محل حضور داشته باشند. در این فیلم می توانید یک نمایشگر هولوگرافیک جالب و تصاویر به نمایش درآمده توسط آن را مشاهده کنید.