-->

افزایش ظرفیت مترو با طراحی صندلی های جدید

شرکت Priestman Goode صندلی های جدید را برای قطار ها طراحی نموده که می تواند ظرفیت حمل مسافر را افزایش دهد. این صندلی ها مدرن بوده و به درگاه USB نیز مجهز اند.

به گزارش کلیک، این صندلی ها با هدف حل مشکل ازدحام جمعیت در سیستم حمل و نقل عمومی و قطار ها طراحی شده اند. نه تنها در طراحی جدید تعداد صندلی ها افزایش یافته است، بلکه فضای بیشتری برای ایستادن نیز در قطار وجود دارد. طراحی این صندلی ها فعلا در حد نمونه های مفهومی است، ولی Priestman Goode ادعا می کند که می تواند در کمتر از یکسال آن ها را به مرحله بهره برداری برساند. این صندلی ها برای استفاده در قطار های شهری بسیار مناسب است و می تواند از ازدحام جمعیت بکاهد.