-->

اتوبوس های مرتفع چینی ترافیک را رد می کنند

اخیرا سیستم اتوبوس رانی جدیدی در کشور چین راه اندازی شده است که اتوبوس های مرتفع بوده و می توانند از روی خود روها عبور کنند و ترافیک را پست سر بگذارند.

به گزارش کلیک، این سیستم اتوبوس رانی به TEB شهرت دارد و وسایل نقلیه به کارگرفته شده در آن با عرض ۸ و طول ۲۲ متر، قادرند ۳۰۰ مسافر را حمل کنند. از مزایای این سیستم می توان به تمام برقی بودن آن اشاره کرد.