-->

خواب عمیق با آرام ترین تخت خواب دنیا

پژوهشگران آلمانی موفق به تولید تخت خوابی شده اند که تجربه خواب بسیار آرامش بخشی را برای فرد به ارمغان می آورد.

به گزارش کلیک، این تخت خواب دارای سیستم حرکتی ویژه ای است که پس از قرار گرفتن شخص روی آن، آن را بدون تولید سر و صدا مانند گهواره به حرکت در می آورد و باعث آرامش بخشی و خواب سریع فرد می شود.