-->

جلوگیری از پرخوری با کمربند هوشمند سامسونگ

شرکت کره ای سامسونگ کمربند ویژه ای را تولید کرده است که با مجهز بودن به سنسور های پیشرفته می تواند میزان فعالیت های کاربر را اندازه گیری کند.

به گزارش کلیک، این کمربند هوشمند Welt نام دارد و می تواند گام های برداشته شده شما در طول روز، سایز دور کمر و مقدار زمان بی تحرکی و نشستن شما را اندازه بگیرد. این کمربند قادر است پرخوری کاربر را تشخیص داده و به او هشدار دهد.