آموزش شجاعت به مغز

ترس، نگرانی و استرس در یک چیز با هم مشترک هستند. آمیگدال مغز در تمامی این حالات نقش اصلی را ایفا می کند. آمیگدال یا بادامه، نورون هایی هستند که کنترل این احساسات را در دست دارند.

آموزش شجاعت به مغز

به گزارش کلیک، در صورتی که بتوان فعالیت های آمیگدال را کنترل کرد، می توان به درمان بیماری های حسی-روانی خاصی مثل افسردگی ، فشار عصبی و استرس امیدوار بود. متأسفانه آمیگدال بخشی از مغز است که به صورت مستقل عمل می کند و کاری با دیگر بخش های مغز ندارد.

در سالهای اخیر فعالیتی برای مغز انسان در نظر گرفته شده است که neurofeedback نام دارد. این روش ممکن است بتواند تأثیری دقیق تر از یافته های پیشین روی مغز داشته باشد. در این روش با استفاده از اسکن فعال مغزی یا MRI منفعل، مغز انسان و بازخورد آن مورد آزمایش قرار می گیرد تا بتوان به صورت زنده فعالیت های مغز را مورد بررسی قرار داد و نحوه عملکرد مغز را تغییر داد.

افرادی که از روش EEG استفاده می کنند می توانند دسترسی بهتری به بخش های عمیق‌تری از مغز مثل آمیگدال داشته باشند. خواندن سیگنال های مغزی از بخش های عمیق مغز مشکل است. البته MRI ها و اسکن های گران‌قیمت می توانند این بخش های مغز را مورد مطالعه قرار دهند اما دسترسی طولانی مدت به چنین دستگاه‌هایی مشکل است.

از طرف دیگر EEG تنها از چند دریافت کننده سیگنال ارزان قیمت تشکیل شده که به راحتی در دسترس است. هرچند نمی توان به دقت زوم چنین دستگاهی چندان اطمینان داشت.

اتفاقی که حالا رخ داده است، ترکیب استفاده از هر دو روش است که دقت و سرعت را به شدت بالا می برد. با استفاده از این روش جدید می توان فعالیت مغز را در برابر عامل محیطی خاص مورد بررسی قرار داد.

با استفاده از این روش می توان تأثیر موسیقی، صحبت، بازی های کامپیوتری و دیگر عوامل بیرونی را روی قسمت های درونی مغز مثل آمیگدال مورد بررسی قرار داد و با کنار هم گذاشتن نتایج به روشی مدون برای بهبود بیماری های خاص رسید.

در صورتی که استفاده از چنین روشی مفید باشد می توانیم در آینده ای نزدیک شاهد ارایه چنین دستگاه های ترکیبی برای درمان بیماری های روانی باشیم و بتوانیم بر بسیاری از ترس‌ها و نگرانی های خود غلبه کنیم. شاید روزی برسد که شجاعت را بتوان به مغز انسان آموزش داد!

ارسال نظر