یوتیوب بهترین شبکه اجتماعی از لحاظ سلامت و اینستاگرام بدترین شد

بنا به نتیجه یک تحقیقات روی اثرات مثبت و منفی شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد از جمله عواملی همچون اضطراب، افسردگی، تنهایی و...، یوتیوب بهترین شبکه اجتماعی و اینستاگرام بدترین شد.

یوتیوب بهترین شبکه اجتماعی از لحاظ سلامت و اینستاگرام بدترین شد

انجمن‌ بهداشت بریتانیا تحقیقی روی 1479 فرد 14 تا 24 ساله انجام داد و پنج شبکه اجتماعی پرکاربرد بر اساس اثرات مثبت و منفی (عوامل اضطراب، افسردگی، تنهایی و...) را رتبه‌بندی کرد.

رتبه بندی شبکه های اجتماعی پرکاربرد

بر اساس نتیجه این تحقیق، یوتیوب بهترین شبکه اجتماعی از لحاظ تاثیر بر سلامت روان انتخاب شد و پس از یوتیوب، توییتر قرار دارد. اما اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی اعلام شد.

بیشتر بدانید: اپلیکیشن BeReal، رقیب جدی اینستاگرام

منبع: برنا

ارسال نظر