مصوبه تسهیم درآمد دارندگان اپراتورهای مجازی تلفن همراه ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور اصلاحیه مصوبه مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت را ابلاغ کرد.

مصوبه تسهیم درآمد دارندگان اپراتورهای مجازی تلفن همراه ابلاغ شد

اصلاحیه مربوط به مصوبه مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارورهای مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت با امضای محمد مخبر ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، تصویب‌ نامه مربوط به مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارورهای (اپراتورهای) مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت را اصلاح کرد.

همچنین بخوانید: احتمال حذف کامل رجیستری گوشی از مبادی ورودی

بر این اساس مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده دارندگان پروانه‌های کارور (اپراتور)های مجازی تلفن همراه و ارائه خدمات ارتباطی ثابت برای سال مالی ۱۳۹۹ در چهارچوب مفاد مصوبه مورخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفر تعیین می‌شود. در صورتی که خاتمه قرارداد فعلی سال ۱۴۰۰ باشد، طبق جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدام خواهد شد.

ارسال نظر