خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی

معاون بازنشستگی اداره کل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی به سوالی پیرامون زمان برقراری حکم بازنشستگی و استحقاق درمان در بازه زمانی تا صدور حکم قطعی بازنشستگی پاسخ داد.

خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی

معاون بازنشستگی اداره کل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی به سوالی پیرامون...

هدف‌گذاری پرتفوی 40 هزار میلیارد تومانی بیمه دانا در سال 1402

نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بیمه ‌دانا با تأکید بر رشد چشمگیر بیمه...