-->

ورود فناوری های پوشیدنی به دنیای فوتبال

سازمان فیفا در سال ۲۰۱۵ رسما با ورود لوازم فناوری به دنیای فوتبال موافقت کرد و هم اکنون در حال کار بر روی فناوری ها پوشیدنی قابل استفاده در این ورزش است.

به گزارش کلیک، با استفاده از لوازم دیجیتال پوشیدنی می توان اطلاعات بیشتری در مورد مسابقات و تمرینات به دست آورد. این اطلاعات می تواند شامل اطلاعات پزشکی، تاکتیکی و… باشد. این دستگاه ها به بازیکن کمک می کند تا عملکرد فیزیکی خود را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و پزشکان نیز وضعیت هر بازیکن را به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده خستگی جسمی یا استرس بالا به تعویض بازیکن خواهند پرداخت. این اطلاعات برای مربیان بسیار مفید خواهد بود و آسیب دیدگی بازیکنان را نیز به حداقل می رساند. از دیگر مزایای این فناوری امکان مشاهده و تحلیل حرکات و تاکتیک ها بازیکنان در زمین مسابقه است. مربیان قادرند از روی یک مانیتور نحوه عملکرد و حرکت بازیکنان خود را مشاهده کنند و در صورت لزوم تغییراتی را در چینش بازیکنان به وجود آورند.