-->

با Panther در خشکی و دریا جولان دهید

مهندسان آمریکایی خودرو دو زیستی تولید کرده اند که می توان علاوه بر خشکی، مانند یک قایق موتوری در دریا نیز با آن حرکت کرد.

به گزارش کلیک، این خودرو دوکاره Panther نام دارد و قیمتی معادل ۱۵۵ هزار دلار برای آن در نظر گرفته شده است. panther می تواند با سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت در آب دریا و با ۹۰ کیلومتر بر ساعت در خشکی حرکت کند. همچنین برای تغییر وضعیت این خودرو از حالت خشکی به آبی یا بالعکس تنها ۱۵ ثانیه زمان لازم است.