-->

رباتی که آشپزی می کند

شرکت ژاپنی kawasaki رباتی را طراحی نموده است که می تواند به آشپزی پرداخته و غذاهای مختلف سنتی و فست فود آماده کند.

به گزارش کلیک، این ربات جدید قادر است بدون دخالت انسان غذاهای محبوب ژاپنی مثل سوشی و پیتزا طبخ نماید. این ربات دارای دو بازو است که کارهای خود را با استفاده از آن ها انجام می دهد.