از انتشار جزئیات جدید از بسته های بازی BattleField1 تا ساخت دستگاه تشخیص ماده تاریک

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

از ساخت دستگاه مخصوص تشخیص ماده تاریک، فرستادن کاوشگر ناسا به خورشید، مزایای مودم مش وای فای linksys و انتشار جزئیات جدید از بسته های جدید بازی BattleField را امروز در یکصد و پانزدهمین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد