بوئینگ ۸-۷۸۷، یک خانه بال دار

شرکت هواپیماسازی مشهور بوئینگ، هواپیمای ویژه ای را طراحی کرده است که در قلب آن یک خانه آرام و لوکس نهفته است.

به گزارش کلیک، این هواپیما که “بوئینگ ۸-۷۸۷” نام گذاری شده است، با همکاری شرکت کسترل طراحی شده و قیمتی در حدود ۳۲۰ میلیون دلار دارد. از مشخصات این هواپیما می توان به ظرفیت ۱۸ نفری، اتاق های عایق شده، تعداد ۵ حمام، اتاق ویژه جلسه اشاره کرد.