هواپیمای مسافربری که به کپسول و چتر نجات مجهز است

یک مخترع اوکراینی طرحی را ابداع کرده است که می تواند تلفات مسافرت های هوایی را به صفر برساند.

به گزارش کلیک، در این طرح هواپیما از دو بخش مجزا ساخته شده و سپس به هم متصل می شود. یک بخش شامل موتور، سوخت، کابین خلبان و… بوده و بخش دیگر قسمتی است که مسافران یا بار ها در آن قرار می گیرد. در حقیقت این بخش یک کپسول مجزاست که به چتر نجات مجهز است. در صورتی که هواپیما در مرحله اوج گیر، فرود یا پرواز دچار مشکل شده و خلبان کنترل آن را از دست بدهد، کپسول مسافران از بخش موتور و سوخت جدا می شود. سپس دو چتر نجات باز شده تا از سقوط کابین مسافران خودداری کند. در زیر این کابین تیوب های بزرگ بادی وجود دارد که به همراه موتور های رانشی از برخورد شدید مسافران با زمین یا غرق شدن در آب جلوگیری می کند. در این فیلم می توانید نحوه کار این هواپیما را مشاهده کنید.