لمس دنیای واقعیت مجازی امکان پذیر شد

شرکت چینی Dexta Robotics دستکش های جالبی را تولید نموده است که با استفاده از آن ها می توان دنیای مجازی را لمس کرد.

به گزارش کلیک، با به دست کردن این دستکش های روباتیک می توان به دنیای واقعیت مجازی ورود پیدا کرد و اشیای موجود در این دنیا را برای اولین بار لمس و کنترل کرد. این دستکش ها علاوه بر امکان به وجود اوردن تغییر در دنیای واقعیت مجازی، احساس لمس اشیای مجازی را نیز به کاربر منتقل می کند.