شارژ گوشی با مواد شیمیایی

شرکت MYFC یک سلول جدید سوختی به نام JAQ تولید کرده که قادر است با استفاده از آب و نمک های شیمیایی انرژی الکتریکی لازم برای شارژ دستگاه های دیجیتال را فراهم کند.

به گزارش کلیک، این یک نمونه اولیه و آزمایشی از شرکت MYFC است. داخل این کارتریج شیک یک واکنش شیمیایی در حال انجام است که طی آن هیدروژن به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. ایده این کار بسیار ساده است و عملکرد آن مشابه اتومبیل هایی است که با سوخت هیدروژنی کار می کنند. طی این واکنش شیمیایی، وارد شدن هیدروژن به سلول سوختی باعث می شود که الکترون‌ها جا به جا شده و همین تحرک و شتاب گرفتن الکترون ها باعث تولید جریان الکتریسیته ایجاد  می شود. در طرف دیگر سلول سوختی، وقتی که الکترون ها بر می گردند، با هیدروژن و اکسیژن موجود در هوا ترکیب شده و عمل شارژ انجام می شود.