برداشت عسل از کندو به راحتی آب خوردن!

یک زنبور دار خلاق کندو های زنبور عسل جالبی را تولید کرده است که علاوه بر خود زنبور ها، زحمت زنبور داران را به شدت کاهش می دهد.

به گزارش کلیک، این کندوی جدید دارای حفره های شش ضلعی مصنوعی قابل حرکت است. پس از این که زنبور ها عسل خود را در این کندو ذخیره نمودند، شما می توانید با چرخاندن یک دسته مخصوص که در کنار کندو تعبیه شده است، حفره ها را به شیوه ای خاص به حرکت در آورده تا عسل آن ها به راحتی از کندو خارج شود. با استفاده از این کندو نه تنها به خرید تجهیزات مختلف برای دفعات متعدد نیازی نیست، بلکه گرفتن عسل از کندو به سرعت و به راحتی انجام می شود. علاوه بر این ها زنبور ها نیز در هنگام برداشت عسل آسیبی نخواهند دید.