پهپادی که با بازوهایش بار حمل می کند

یک شرکت ژاپنی پهپادی را طراحی کرده است که دارای بازو است و می تواند اشیای مختلفی را حمل کند.

به گزارش کلیک، این پهپاد جالب که PD68-AW-ARM نام دارد، محصولی از شرکت PRODRONE بوده و دارای وزن ۲۰ کیلوگرمی است. این پهپاد قادر است اشیای مختلفی با وزن ۱۰ کیلوگرم یا کمتر را حمل نماید و ۳۰ دقیقه در آسمان بماند. از این پهپاد می توان در موارد مختلفی از جمله شرایط اضطراری و امداد و نجات استفاده نمود.