رباتی که خیاطی می کند

مهندسان ربات جدیدی تولید کرده اند که می تواند با مهارت تمام لباس بدوزد.

به گزارش کلیک، این ربات خیاط Sewbo نام دارد و می تواند با دوختن بخش های مختلف پارچه به هم، از آن ها یک لباس تهیه کند. ابتدا پارچه ها در یک نوع ماده مخصوص قرار می گیرد که به ربات امکان می دهد بتواند به راحتی آن ها را جا به جا و هدایت کند. پس از پایان دوخت، لباس در آب گرم قرار می گیرد تا این ماده شسته شده و لباس قابل استفاده شود. این ربات می تواند انقلاب عظیمی در صنعت پوشاک به وجود بیاورد و کیفیت محصولات را افزایش و زمان و هزینه تولید را کاهش دهد.