عجیب ترین جانداران دریا را ببینید

در این فیلم می توانید ۵ موجود عجیبی را که در اعماق دریا زندگی می کنند و کمتر عکس و فیلمی از آن ها منتشر شده است را مشاهده کنید.