خودرویی که به ایربگ بیرونی مجهز است

شرکت خودرو سازی ژاپنی Subaru به دنبال ساخت خودرو هایی با کیسه هوای بیرونی است. این کیسه های هوا می تواند از برخورد سر عابران با خودرو جلوگیری کرده و جان آن ها را نجات دهد.

به گزارش کلیک، تعداد زیادی از مردم ژاپن به خصوص افراد مسن شب ها در معابر به پیاده روی می پردازند. این عابران در برابر برخورد با خودرو ها بسیار آسیب پذیر بوده و جان آن ها در خطر است. به همین جهت شرکت سوبارو اخیرا آزمایشاتی را برای استفاده از کیسه هوا در بیرون از خودرو انجام داده است. این کیسه های هوا بخش جلویی شیشه خودرو را پوشش داده و از شدت برخورد سر با خودرو می کاهند. در نتیجه این فناوری جدید می تواند سالانه جان صد ها نفر را نجات دهد. برای دیدن این سیستم و آزمایشات آن، فیلم را مشاهده کنید.