نقشه کامل کهکشان راه شیری ساخته شد

سازمان فضایی اروپا موفق به تهیه نقشه ای با جزییات بالا از کهکشان راه شیری شده است.

به گزارش کلیک، سازمان فضایی اروپا با به کارگیری تلسکوپ Gaia نقشه ای دقیق از کهکشان راه شیری تهیه کرده است. در این نقشه موقعیت میلیون های ستاره مشخص شده است. با استفاده از این نقشه می توان نحوه تشکیل این کهکشان و به وجود آمدن ستاره های آن را مشاهده کرد.