۲ تصویر ماهواره ای کمتر دیده شده از کسوف ۲۰۱۷ در آمریکا

رسانه کلیک - مردم آمریکا تصاویر بسیار زیادی از کسوف روز دوشنبه منتشر کردند اما تصاویر ارسالی، این پدیده را تنها از چشم انداز زمین نشان می‌دهد. تا به حال به این فکر کرده‌اید که خورشید گرفتگی از فضا چطور به نظر می آید؟

۲ تصویر ماهواره ای کمتر دیده شده از کسوف ۲۰۱۷ در آمریکا

خوشبختانه اداره ملی اقیانوسی-جوی آمریکا، سال گذشته جدیدترین ماهواره خود GOES-16 را به فضا پرتاب کرد. این ماهواره، تصاویر جالبی از کسوف را در فضا نشان داد. GOES-16، حدود ۴۸ ساعت تصاویر و تغییرات مربوط به این پدیده طبیعی را رصد کرد. کاربرد این ماهواره در نشان دادن وضعیت آب و هوایی و شناسایی موجودات مختلف دریایی است اما با نظر مسئولان این اداره، تصاویری از این پدیده زیبا از فضا ارسال کرده است.

در اولین تصویر سایه ماه را می‌بینیم که به‌تدریج به سمت شمال غربی اقیانوس آرام می‌رود و سپس در دومین تصویر مشاهده می‌کنیم که سایه ماه به سمت ساحل شرقی آمریکا رو به حرکت است.

این ماهواره می‌تواند هر ۱۵ دقیقه از زمین عکس گرفته و آن ها را ارسال کند.

کسوف

کسوف

گفتنی است؛ ناسا به همراه این موسسه در حال ساخت ماهواره قوی‌تری هستند تا خورشید گرفتگی بعدی که در سال ۲۰۲۴ در آمریکا اتفاق می‌افتد، به فضا پرتاب شود.

ارسال نظر